تائیدیه سایپا یدک

با ما جهانی شوید. تائیدیه سایپا یدک: به استناد نامه شماره ۳۲۸۲۲ و همچنین تائید نهاد های صدور گواهینامه ایزو، شرکت آرمون و تائید کاربران نماینده گلوبال گروپ انگلستان توسط گروه سایپا یدک به عنوان نهاد صدور گواهینامه انتخاب گردید. این بدین معناست که شرکت ها و نمایندگی های سایپا می توانند ار خدمات ممیزی و صدور …