با ما جهانی شوید.

اعتبار UKAS

مرکز اعتبار بخشی UKAS انگلستان

شرکت آزمون و تائید کاربران به عنوان نماینده شرکت GCL International انگلستان در ایران با عنوان GCL IRAN فعالیت مینماید.

در گواهینامه ی اعتبار بخشی شرکت GCL International  که توسط UKAS صادر گردیده است در محل فعالیت های شرکت ،دفتر ایران نیز قید گردیده است.

UKAS  یکی از مهم ترین و بزرگترین نهاد های اعتبار بخشی دنیاست که تمامی شرکت ها و نهاد های صدور گواهینامه بزرگ دنیا تحت اعتبارش فعالیت می نمایند.

UKAS انگلستان

شرکت GCL International تحت اعتبار UKAS انگلستان فعالیت می نماید.شرکت آزمون به عنوان نمایتده آن مجموعه شرکت های بسیاری را ممیزی و در نهایت اعطای گواهینامه کرده است.

سرویس اعتباربخشی بریتانیا (UKAS) تنها نهاد ملی اعتباربخشی برای بریتانیا است.

برای اخذ ایزو و ممیزی و صدور گواهینامه ایزو از گلوبال گروپ با کارشناسان این شرکت تماس حاصل فرمایید.

۰۲۱–۸۸۳۹۷۷۹۵-۸۸۳۹۷۴۴۶

Logo global - UKASBe Globally With us