دوره سرممیزی ایزو

دوره سرممیزی

با ما جهانی شوید.

دوره سرممیزی ثبت IRCA:

دوره سرممیزی ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵ ثبت IRCA در تاریخ ۱۷ تا ۲۱ مهرماه در محل آکادمی شرکت آزمون (Global Group IRAN)  برگزار می گردد.

مدرس دوره:مهندس صفرزاده

مدت دوره :۴۰ ساعت

همراه با پذیرایی و ارائه گواهینامه ثبت IRCA و ارائه جزوات آموزشی

هزینه:۱۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

جهت ثبت نام با شماره تماس های

۰۲۱-۸۸۳۹۷۷۹۵-۸۸۳۹۷۴۴۶

تماس حاصل فرمایید.

دوره سرممیزی
دوره سرممیزی

Be Globally With us

دوره سرممیزی ایزو
Scroll to top