دوره ی اصول و فنون مذاکره

:متن زیر مواردی در مورد اصول و فنون مذاکره را ارائه می نماید

مذاکره  به معنای فعالیت ها و رابطه هایی که حداقل دو طرف و به خواست خود در آن درگیر میباشند این دوره به توضیح

اصول مذاکره از یک گفتگوی ساده تا تنظیم یک قرار داد تجاری میپردازد

توضیحات دوره

این دوره در دو روز و به مدت16 ساعت برگزار می گردد

قابل توجه است در پایان دوره پس از امتحان گواهینامه ی معتبر  تحویل میگردد

هزینه ی دوره: مبلغ8/000/000 ریال میباشد

قابل توجه است دوره به همراه پذیرایی و میان وعده میباشد

مخاطبین

مشاوران سیستم مدیریت کیفیت- ممیزین- مدیران و کارشناسان تضمین کیفیت-مدیران رده بالا شرکت ها

دانشجویان صنایع ؛ مدیریت صنعتی؛مدیریت  و سایر رشته های علاقه مند

برای اخذ گواهینامه ایزو شما می توانید با کارشناسان ما در مجموعه تماس برقرار کنید و از شرایط و اطلاعات مربوط آن اگاهی پیدا کنید: 88397795/02188397446