اصول انبار و انبار داری:

اصول انبار و انبارداری انبار ها حلقه های ارتباطی میان زنجیره تولید و مصرف و همچنین خرید و فروش می باشند بدین

ترتیب انبار از بخش های مهم و اصلی هر سازمان محسوب می‌شود زیرا عدم دسترسی به موقع به کالا ها منجر به از دست

دادن مشتری خواهد شد.

لذا ما با استفاده بهینه از حجم و فضای انبار و شیوه های اصولی انبارداری قادر خواهیم بود موجب

کاهش هزینه های قابل توجهی در سازمان شویم..

توضیحات دوره:

این دوره در دو روز و به مدت16 ساعت برگزار می گردد

.قابل توجه است در پایان دوره پس از امتحان گواهینامه ی معتبر  تحویل میگردد

هزینه ی دوره:مبلغ7/000/000 ریال میباشد

دوره به همراه پذیرایی و میان وعده میباشد

مخاطبین:

مشاوران سیستم مدیریت کیفیتممیزینمدیران و کارشناسان تضمین کیفیتمدیران رده بالا شرکت ها

دانشجویان صنایع ؛ مدیریت صنعتی؛مدیریت  و سایر رشته های علاقه مند

برای اخذ گواهینامه ایزو شما می توانید با کارشناسان ما در مجموعه تماس برقرار کنید و از شرایط و اطلاعات مربوط آن اگاهی پیدا کنید: 88397795/02188397446