دوره ی خود ارزیابی براساس مدل EFQM

روشی برای بازنگری جامع به منظور پیش‌بینی عیوبی که می تواند رخ دهد.

سازمان ها می توانند با استفاده از این روش که ارزانترین و سریعترین روش خود ارزیابی در سازمانها می‌باشد.

از فرصت‌ها استفاده کرده و نقاط قوت و ضعف خود را شناسایی و بررسی نمایند .

مدت زمان برگزاری این دوره ۸ ساعت می باشد.

اساتید مرتبط با دوره اموزشی خود ارزیابی شرکت ازمون و تایید کاربران همگی از خبره های صنعت ارزیابی و فعال در حوزه تعالی سازمانی می باشند..
این دوره اموزشی به صورت عملی و کاربردی همراه با تمرین کلاسی بر اساس سناریو ها می باشد.

برای اخذ گواهینامه ایزو شما می توانید با کارشناسان ما در مجموعه تماس برقرار کنید و از شرایط و اطلاعات مربوط آن اگاهی پیدا کنید: 88397795/02188397446