دوره ی تشریح الزامات ISO 17025 :

به مجموعه الزاماتی که آزمایشگاه ‌های آزمون و كالیبراسیون باید آن ها را اجرایی سازد تا بتواند صلاحیت فنی خود را اثبات

کند و بتواند نتایج معتبری فراهم آورد.

 لازم به ذکر است این دوره شامل تشریح کامل بند ها و زیر بند های استاندارد 17025 به همراه پرسش و پاسخ میباشد

توضیحات دوره:

این دوره در2 روز به مدت16 ساعت برگزار میشود.

لازم به ذکر است پس از شرکت در این دوره و قبول آزمون گواهینامه ی معتبر تحویل میگردد.

هزینه ی دوره 8/500/000ریال میباشد.

قابل توجه است دوره به همراه پذیرایی و میان وعده میباشد.

مخاطبین :

مشاوران سیستم مدیریت کیفیت- ممیزین- مدیران و کارشناسان تضمین کیفیت-مدیران رده بالا شرکت ها

دانشجویان صنایع ؛ مدیریت صنعتی؛مدیریت  و سایر رشته های علاقه مند

برای اخذ گواهینامه ایزو شما می توانید با کارشناسان ما در مجموعه تماس برقرار کنید و از شرایط و اطلاعات مربوط آن اگاهی پیدا کنید: 88397795/02188397446