دوره ی سر ممیزی ISO14001:

شرکت ازمون و تایید کاربران دوره سرممیزی ایزو 14001 را به 3 حالت برگزار می نماید:
1- تحت اعتبار IRCA

2- تحت اعتبار Examplar Global

3- تحت اعتبار شرکت GCL INTL

برای اطلاعات در مورد تمامی موارد بالا با ما تماس بگیرید.

هدف از این استاندار حد اقل نمودن   آسیب ها و  صدمات به محیط زیست میباشد بدین جهت این استاندارد الزاماتی را به منظور حد اقل کردن صدمات به محیط برای سازمان ها و ارگان ها ایجاد مینماید.

گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱، سیستم مدیریت محیط زیست ISO 14001 به عنوان یک عنصر موثر در نظام مدیریت، عملکرد زیست محیطی سازمان را بهبود بخشیده، نظام مدیریت را منسجم و استاندارد کرده، اجرا و راهبری امور را هماهنگ ساخته، مدیران را با شیوه های حل مشکلات آشنا نموده و موانع ساختاری موجود را مشخص می سازد. این استاندارد انعطاف پذیر بوده و اجزای آن متناسب با ویژگیهای هر سازمان و نیز قوانین و شرایط محیط زیست هر کشور انتخاب می شود.
توضیحات دوره:

این دوره در 5 روز به مدت 40 ساعت تحت اعتبار IRCA نهاد صدورگواهنامه ی آزمون و تایید کاربران بر گزار میگردد.

محتوای این دوره برای افراد درگیر در ممیزی های شخص اول و شخص دوم و شخص سوم کاملا کاربردی میباشد.

قابل توجه در پایان دوره پس از  امتحان  گواهی نامه سر ممیزی  تحویل میگردد .

هزینه ی دوره  می بایست به صورت تلفنی استعلام گردد. 02188397795/88397446

برای شرکت در دوره شما می توانید با کارشناسان ما در مجموعه تماس برقرار کنید و از شرایط و اطلاعات مربوط آن اگاهی پیدا کنید: 88397795/02188397446