دوره ی سر ممیزی ISO14001:

این استانداردرا استاندارد سیستم مدیریت زیست محیطی می نامند.

هدف از این استاندار حد اقل نمودن   آسیب ها و  صدمات به محیط زیست میباشد بدین جهت این استاندارد الزاماتی را به

منظور حد اقل کردن صدمات به محیط برای سازمان ها و ارگان ها ایجاد مینماید.

توضیحات دوره:

این دوره در 5 روز به مدت 40 ساعت تحت اعتبار IRCA نهاد صدورگواهنامه ی آزمون و تایید کاربران(GLOBAL

GRUP)بر گزار میگردد.

محتوای این دوره برای افراد درگیر در ممیزی های شخص اول و شخص دوم و شخص سوم کاملا کاربردی میباشد.

قابل توجه در پایان دوره پس از  امتحان  گواهی نامه سر ممیزی IRCA   تحویل میگردد .

هزینه ی دوره 28/000/000 میباشد.

لازم به ذکر است  دوره به همراه پذیرایی و میان وعده میباشد.

مخاطبین :

کارشناسان محیط زیست/ نمایندگان مدیریت سیستم

مشاوران سیستم مدیریت کیفیتممیزینمدیران و کارشناسان تضمین کیفیتمدیران رده بالا شرکت ها

دانشجویان صنایع ؛ مدیریت صنعتی؛مدیریت  و سایر رشته های علاقه مند

برای اخذ گواهینامه ایزو شما می توانید با کارشناسان ما در مجموعه تماس برقرار کنید و از شرایط و اطلاعات مربوط آن اگاهی پیدا کنید: 88397795/02188397446