دوره ی سر ممیزیISO 9001:

متن زیر اطلاعاتی را در مورد دوره ی سر ممیزی ایزو 9001 ارائه می نماید ، با ما همراه باشید:

این استاندارد را استاندارد سیستم مدیریت کیفیت می نامند هدف این استاندارد کیفیت مستمر محصول تولیدی سازمان اجرا

کننده  ی این استاندارد است   

هدف از تدوین این استاندارد بوجود آوردن الگویی بین المللی، برای استقرار و پیاده سازی سیستمهای مدیریتی سازمان ها

برای حفظ موقعیت بازار ملی و بین المللی می باشد

توضیحات دوره:

این دوره در 5 روز به مدت 40 ساعت تحت اعتبار IRCA نهاد صدورگواهنامه ی آزمون و تایید کاربران(GLOBAL

GRUP)بر گزار میگردد.

محتوای این دوره برای افراد درگیر در ممیزی های شخص اول و شخص دوم و شخص سوم کاملا کاربردی میباشد.

قابل توجه در پایان دوره پس از  امتحان   گواهی نامه سر ممیزی  IRCA   تحویل میگردد.

هزینه ی دوره26/000/000 ریال میباشد.

قابل توجه است دوره به همراه پذیرایی و میان وعده میباشد.

مخاطبین: 

مشاوران سیستم مدیریت کیفیتممیزینمدیران و کارشناسان تضمین کیفیتمدیران رده بالا شرکت ها

دانشجویان صنایع ؛ مدیریت صنعتی؛مدیریت  و سایر رشته های علاقه مند

برای آگاهی از دوره های آموزشی گلوبال آکادمی با ما در تماس باشید: 88397795/02188397446

دوره ایزو 9001 و الزامات ایزو 14001 با گلوبال آکادمی