دوره ی ممیزی داخلیIATF 16949:

این استاندارد را مدیریت کیفیت در صنعت خودروسازی مینامند. هدف این استاندارد نزدیک کردن خواسته‌ها و انتظارات مرتبط

با سيستم مديريت كيفيت سازندگان قطعات خودرو و ايجاد ارتباطی مشترك بين آن‌ها و خودروسازان است.

لازم به ذکر است این دوره شامل تشریح الزامات به صورت اجمالی و اموزش عده ی ممیزی میباشد.اين استاندارد بين المللي

براي تمامي سازمانها از هر نوع و اندازه بدون توجه به شرايط جغرافيايي ، فرهنگي و اجتماعي آنان قابل اجرا است.

توضیحات دوره:

این دوره در2 روز به مدت16 ساعت برگزار میشود.

لازم به ذکر است پس از شرکت در این دوره و قبول آزمون گواهینامه ی معتبر تحویل میگردد.

هزینه ی دوره 7/000/000ریال میباشد.

.قابل توجه است دوره به همراه پذیرایی و میان وعده میباشد.

مخاطبین: 

مشاوران سیستم مدیریت کیفیتممیزینمدیران و کارشناسان تضمین کیفیتمدیران رده بالا شرکت ها

دانشجویان صنایع ؛ مدیریت صنعتی؛مدیریت  و سایر رشته های علاقه مند