دوره ی ممیزی داخلی  ISO 13485 :

این استاندارد  همان  سیستم مدیریت تجهیزات پزشکی میباشد هدف این استاندارد قرار دادن الزاماتی است که سازمان ها را

در طراحی، توسعه و تدارک خدمات مربوطه در زمینه ی تجهیزات پزشکی راهنمایی مینماید.

لازم به ذکر است این دوره شامل تشریح الزامات به صورت اجمالی و اموزش عده ی ممیزی میباشد 

توضیحات دوره:

.این دوره در2 روز به مدت16 ساعت برگزار میشود

.لازم به ذکر است پس از شرکت در این دوره و قبول آزمون گواهینامه ی معتبر تحویل میگردد

.هزینه ی دوره 6/000/000ریال میباشد

.قابل توجه است دوره به همراه پذیرایی و میان وعده میباشد

مخاطبین :

مشاوران سیستم مدیریت کیفیتممیزینمدیران و کارشناسان تضمین کیفیتمدیران رده بالا شرکت ها

دانشجویان صنایع ؛ مدیریت صنعتی؛مدیریت  و سایر رشته های علاقه مند