مدیریت استراتژیک

افراد را قادر به کسب مهارت ها و دانش هایی در جهت ارائه ی راه حل های پیچیده بر اساس چالشهای سازمان مینماید

مدیریت استراتژیک باید بر اساس swot یعنی نقاط ضعف و قوت و تهدید ها و فرصت ها شرایط موجود را تجزیه و تحلیل کند وبدین ترتیب بهترین تصمیم را با توجه به شرایط موجود بگیرد

توضیحات دوره

.این دوره در دو روز و به مدت16 ساعت برگزار می گردد

قابل توجه است در پایان دوره پس از امتحان گواهینامه ی معتبر  تحویل میگردد

.هزینه ی دوره:مبلغ6/000/000 ریال میباشد

قابل توجه است دوره به همراه پذیرایی و میان وعده میباشد

:مخاطبین

مشاوران سیستم مدیریت کیفیت– ممیزین- مدیران و کارشناسان تضمین کیفیت-مدیران رده بالا شرکت هادانشجویان صنایع ؛ مدیریت صنعتی؛مدیریت  و سایر رشته های علاقه مند

برای شرکت و ثبت نام در دوره ی سرممیزی ایزو 9001 و سایر دوره ها  لطفا  با شماره های زیر تماس حاصل بفرمایید:88397795/02188397446