دوره ی مدیریت ریسک

کلیه ی سازمان ها باید عوامل مهم را در جهت رسیدن سازمان به موفقیت پایدار  تعیین کنند مدیران باید بتوانند عواملی

که بر روی سازمان اثر گزارند را شناسایی وبررسی و تحلیل کرده و سپس احتمال حادث شدن  ریسک را تعیین کنند یا به

حد اقل کاهش دهند.

توضیحات دوره:

این دوره در دو روز و به مدت16 ساعت برگزار می گردد.

قابل توجه است در پایان دوره پس از امتحان گواهینامه ی معتبر  تحویل
میگردد

هزینه ی دوره:مبلغ7/500/000 ریال میباشد.

قابل توجه است دوره به همراه پذیرایی و میان وعده میباشد

مخاطبین:

مشاوران سیستم مدیریت کیفیتممیزینمدیران و کارشناسان تضمین کیفیتمدیران رده بالا شرکت ها

دانشجویان صنایع ؛ مدیریت صنعتی؛مدیریت  و سایر رشته های علاقه
مند

برای اخذ گواهینامه ایزو شما می توانید با کارشناسان ما در مجموعه تماس برقرار کنید و از شرایط و اطلاعات مربوط آن اگاهی پیدا کنید: 88397795/02188397446