دوره ی کنترل فرایند آماری:

روشی است برای پایش و کنترل فرایند تولید که با پیدا کردن عیوب به دنبال روش پیشگیری آنها می باشداین روش با هدف

ایجاد ثبات و کاهش نوسانات با در نظر گرفتن امور مختلف از وقوع اشتباهات احتمالی جلوگیری خواهد کرد و از ابتدا با این

روشهای کنترلی از محصول معیوب جلوگیری به عمل خواهد آمد.

توضیحات دوره:

.این دوره در دو روز و به مدت16 ساعت برگزار می گردد

قابل توجه است در پایان دوره پس از امتحان گواهینامه ی معتبر  تحویل میگردد

هزینه ی دوره:مبلغ8/000/000 ریال میباشد

لازم به ذکر است دوره به همراه پذیرایی و میان وعده میباشد.

مخاطبین:

مشاوران سیستم مدیریت کیفیتممیزینمدیران و کارشناسان تضمین کیفیتمدیران رده بالا شرکت ها

دانشجویان صنایع ؛ مدیریت صنعتی؛مدیریت  و سایر رشته های علاقه مند

برای شرکت و ثبت نام در دوره ی سرممیزی ایزو 9001 و سایر دوره ها  لطفا  با شماره های زیر تماس حاصل بفرمایید:88397795/02188397446