دوره ی کنترل فرایند آماری:

روشی است برای پایش و کنترل فرایند تولید که با پیدا کردن عیوب به دنبال روش پیشگیری آنها می باشداین روش با هدف ایجاد ثبات و کاهش نوسانات با در نظر گرفتن امور مختلف از وقوع اشتباهات احتمالی جلوگیری خواهد کرد و از ابتدا با این روشهای کنترلی از محصول معیوب جلوگیری به عمل خواهد آمد.
دوره‌های کنترل فرآیند آماری (Statistical Process Control – SPC) معمولاً به افرادی که در صنایع تولیدی، خدمات، یا فرآیندهای تولید مشغول به کار هستند، ارائه می‌شوند. این دوره‌ها به شرکت‌کنندگان کمک می‌کنند تا با اصول و تکنیک‌های کنترل آماری فرآیندها آشنا شوند و بتوانند کیفیت محصولات یا خدمات را بهبود بخشند.

.این دوره در دو روز و به مدت 16 ساعت برگزار می گردد

در ادامه، چند موضوع کلیدی که ممکن است در دوره‌های کنترل فرآیند آماری مورد بررسی قرار گیرند ذکر شده است:

مقدمه به کنترل فرآیند آماری:

توضیح در مورد اهمیت کنترل فرآیند در تضمین کیفیت.
مفاهیم اولیه آماری مانند میانگین، انحراف معیار، و توزیع احتمالاتی.
نمودارها و نمودارهای کنترل:
استفاده از نمودارها و نمودارهای مختلف برای نشان دادن تغییرات در فرآیند.
تفسیر نتایج نمودارهای کنترل.

تجزیه و تحلیل آماری در کنترل فرآیند:
استفاده از آمار برای تجزیه و تحلیل داده‌ها و شناسایی دلایل علت-معلول.

تکنیک‌های اصلاحی:
روش‌ها و استراتژی‌های مورد استفاده برای اصلاح فرآیندها در صورت شناسایی مشکلات.

پروژه‌های عملی:
انجام تمرینات و پروژه‌های عملی برای اعمال اصول یادگرفته شده در محیط واقعی.

مدیریت کیفیت و چشم‌انداز بلندمدت:
نگاه به چگونگی ادغام کنترل فرآیند آماری در مدیریت کیفیت به طور کلان و چشم‌انداز بلندمدت.

برای شرکت و ثبت نام در دوره ی سرممیزی ایزو 9001 و سایر دوره ها لطفا با شماره های زیر تماس حاصل بفرمایید:88397795/02188397446