ایزو‌ آزمایشگاه دکتر یزدانپناه

ممیزی و صدور گواهینامه آزمایشگاه دکتر یزدان پناه

آزمایشگاه دکتر یزدانپناه واقع در استان کرمان موفق به اخذ گواهینامه ایزو ۹۰۰۱:۲۰۰۸ از شرکت آزمون و تائید کاربران تحت اعتبار مرکز ملی تائید صلاحیت ایران گردید. این موفقیت را به مدیریت،کارکنان و کلیه ذینفعان آزمایشگاه دکتر یزدانپناه تبریک میگوییم. جهت انجام خدمات ممیزی و صدور گواهینامه ایزو با شرکت آزمون و تائید کاربران تماس […]

Scroll to top