صدور گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ شرکت آذر پاد

با ما جهانی شوید. پس از انجام ممیزی مرحله اول و دوم شرکت آذرپاد و موفقیت سازمان مذکور این شرکت نائل به دریافت گواهینامه  ایزو ۹۰۰۱:۲۰۰۸  از شرکت گلوبال گروپ Global Group  تحت اعتبار UKAS  انگلستان گردید. این مجموعه یکی از مجموعه های فعال در زمینه فروش تجهیزات ابزار دقیق و  نصب تجهیزات آتش نشانی می باشد. شرکت آزمون …