سرممیزی ثبت جهانی

دوره سرممیزی ایزو

با ما جهانی شوید. دوره سرممیزی ثبت IRCA: دوره سرممیزی ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵ ثبت IRCA در تاریخ ۱۷ تا ۲۱ مهرماه در محل آکادمی شرکت آزمون (Global Group IRAN)  برگزار می گردد. مدرس دوره:مهندس صفرزاده مدت دوره :۴۰ ساعت همراه با پذیرایی و ارائه گواهینامه ثبت IRCA و ارائه جزوات آموزشی هزینه:۱۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال جهت ثبت نام با شماره […]

Scroll to top