شرکت CB

شرکت CB حتما شاید  شرکت CB و یا نهاد صدور گواهینامه را شنیده باشید. در این متن توضیحاتی را ارائه میدهیم. CB مخفف کلمه ی Certification Body  به معنی نهاد صدور گواهینامه می باشد. در دنیا شرکتهای صدور گواهینامه زیادی فعالیت می نمایند. از بین این شرکت ها برخی از آن ها در کشورهای محتلف […]