مشاوره ایزو

مشاوره ایزو

مشاوره ایزو امروزه اشخاص حقیقی و حقوقی بسیاری در کشور در زمینه مشاوره ایزو و سیستم های مدیریتی و کیفیت  قعالیت می نمایند. بسیاری از کارخانجات و شرکت ها از این افراد در راستای پیاسده سازی سیستم های مدیریتی مانند ایزو ۹۰۰۱ ، ایزو ۱۴۰۰۱ و سایر سیستم ها و بعضا در راستای گواهینامه های […]

Scroll to top