گواهینامه TVP

ممیزی و صدور گواهینامه شرکت TVP

TVP Trading Co وارد کننده و توزیع کننده قطعات و لوازم یدکی ولوو پس از ممیزی موفق به دریافت گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ گردید.این موفقیت را به مدیریت و تمامی کارکنان شرکت مذکر تبریک میگوییم.     ۷۷۹۴۴۰۵۱-۷۷۹۵۹۶۳۹

Scroll to top