دوره ی آموزشی الزامات آزمایشگاه ها

متن زیر اطلاعاتی را در مورد دوره ی آموزشی الزامات آزمایشگاه ها ارائه می نماید، با ما همراه باشید:

 در این دوره به بررسی  الزامات فضا و تاسيسات آزمايشگاها  شامل انتخاب محل تأسيس آزمايشگاه، مساحت و فضاي

آزمايشگاهها ،شرايط فيزيکي  و تاسيسات، ايمنی در فضای آزمايشگاه،  طراحی وتخصيص فضا درآزمايشگاه ، الزامات

مربوط به کارکنان آزمايشگاه شامل دستور العمل آموزش کارکنان سوابق کارکنان،  آموزش کارکنان ، ارزيابی صلاحيت منابع

انسانی ، شرح وظايف و مسئوليت ها  تجهيزات آزمايشگاه  شامل  سوابق مربوط به خريدتجهيزات، فهرست تجهيزات موجود

در آزمايشگاه ، شناسنامه تجهيزات،  دستورالعمل فني تجهيزات ،سوابق مربوط به کنترل و نگهداري تجهيزات،  سوابق مربوط

به سرويس يا تعمير تجهيزات ، دستورالعمل خريد و انبارش ، دستورالعملهای ايمنی در آزمايشگاه و موارد دیگر میپردازیم.

توضیحات دوره :

این دوره در دو روز و به مدت 16 ساعت برگزار می گردد.

قابل توجه است در پایان دوره پس از امتحان گواهینامه ی معتبر  تحویل میگردد.

هزینه ی دوره: مبلغ8/000/000 ریال میباشد.

قابل توجه است دوره به همراه پذیرایی و میان وعده میباشد.

مخاطبین:

مشاوران سیستم مدیریت کیفیتممیزینمدیران و کارشناسان تضمین کیفیتمدیران رده بالا شرکت ها

دانشجویان صنایع ؛ مدیریت صنعتی؛مدیریت  و سایر رشته های علاقه مند

برای شرکت در دوره های گلوبال آکادمی و اخذ ایزو تماس بگیرید

021- 88397795 021-88397446

برای مطالعه بیشتر می توانید به لینک های زیر مراجعه فرمایید:

سر ممیزی ISO13485 سیستم مدیریت تجهیرات پزشکی

ممیزی داخلی ISO12485 سیستم مدیریت تجهیزات پزشکی

آموزش الزامات آزمایشگاه ها مرجع سلامت