دوره ی اصول و مبانیGLP

دوره ی اصول و مبانی GLP را در متن زیر مشاهده می فرمایید:

آزمایشگاه ها می بایست الزامات مربوط به عملیات خوب آزمایشگاهی  مربوط به تجهیزات پزشکی  را برآورده نمایند و مستندات مربوطه را نگهداری کنند

از این رو شرکت در دوره اصول و مبانی GLP بسیار توصیه می شود.

توضیحات دوره:

این دوره در دو روز و به مدت 16 ساعت برگزار می گردد.

قابل توجه است در پایان دوره پس از امتحان گواهینامه ی معتبر تحویل میگردد

هزینه ی دوره: مبلغ8/500/000 ریال میباشد.

قابل توجه است دوره به همراه پذیرایی و میان وعده میباشد.

مخاطبین:
مشاوران سیستم مدیریت کیفیتممیزینمدیران و کارشناسان تضمین کیفیتمدیران رده بالا شرکت ها

دانشجویان صنایع ؛ مدیریت صنعتی؛مدیریت  و سایر رشته های علاقه مند

برای شرکت در دوره های آموزشی گلوبال آکادمی و اخذ ایرو با ما تماس حاصل فرمایید:

021-88397795/88397446

برای مطالعه بیشتر به لینک های زیر مراجعه فرمایید:

آموزش الزامات آرمایشگاه ها

ارزیابی آزمایشگاه های پزشکی ISO15189

سر ممیزی ISO13485 سیستم مدیریت تجهیزات پزشکی

ممیزی داخلی ISO13485 سیستم مدیریت تجهیزات پزشکی

با ما جهانی شوید