استخدام ممیز

با ما جهانی شوید.

استخدام ممیز

شرکت آزمون و تائید کاربران (گلوبال گروپ) نسبت به استخدام ممیز در دامنه ی استانداردهای ایزو ۹۰۰۱ ، ایزو ۱۴۰۰۱ ، ایزو ۴۵۰۰۱ و ایزو ۲۲۰۰۰ می نماید.

لذا مستدعی است افراد دارای شرایط و تجربه در زمینه سیستم های مدیریتی فوق نسبت به ارائه رزومه خود از طریق ایمیل زیر اقدام فرمایند.

ایمیل: Global.atk.co@gmail.com

Info@atkms.ir

قابل توجه است تمامی افراد حائز شرایط می بایست روال های این مجموعه را جهت استخدام ممیزین بر اساس روش های اجرایی این شرکت با موفقیت به اتمام برسانند.

 

گواهینامه ایزو با آزمون و تائید کاربران

قابل توجه است که این شرکت به عنوان نماینده ی انحصاری Global Group  انگلستان در زمینه ممیزی و صدور گواهینامه سیستم های مدیریتی  و همچنین در زمینه بازرسی با همکاری شرکت Technical Consultancy  ایتالیا و همچنین در زمینه خدمات آموزش با عنوان گلوبال آکادمی فعالیت می نماید.۸۸۳۹۷۷۹۵-۸۸۳۹۷۴۴۶

 

Be Globally With us

 

 

 

استخدام ممیز
Scroll to top