استاندارد SMETA

استاندارد SMETA

(ممیزی تجارت اخلاقی اعضای Sedex) 

Sedex یک سازمان جهانی دارای اعضا است که به ایجاد بهبود در شیوه های تجاری اخلاقی و مسئولانه در زنجیره های تامین جهانی اختصاص دارد.

Sedex یکی از پلتفرم های مشارکتی پیشرو در جهان ، برای به اشتراک گذاری داده های منبع یابی پایدار و مسئولانه در زنجیره تامین است. شرکت‌های خریدار و تامین‌کننده از Sedex برای مدیریت عملکرد خود حول چهار رکن: حقوق کار، بهداشت و ایمنی، محیط‌زیست و اخلاق تجاری استفاده می‌کنند.

بیش از ۵۰۰۰۰ عضو در سراسر جهان در بیش از ۱۵۰ کشور از Sedex برای شناسایی و مدیریت ریسک زنجیره تامین خود استفاده می کنند.

“GCL International Ltd” یک AAC (شرکت ممیزی وابسته) از( Sedex (www.sedexglobal.com است. Sedex یکی از پلتفرم‌های مشارکتی پیشرو در جهان برای خریداران، تامین‌کنندگان و شرکت‌های حسابرسی وابسته برای ذخیره، اشتراک‌گذاری و گزارش‌دهی سریع و آسان اطلاعات است. Sedex به بیش از ۵۰۰۰۰ عضو در بیش از ۱۵۰ کشور کمک می کند با یکدیگر همکاری کنند تا عملکرد اجتماعی و زیست محیطی خود را بهتر مدیریت کنند و اقداماتی را برای محافظت از مردم، محیط زیست و تجارت خود اجرا کنند.

اعطای حساب AAC  نشان دهنده تعهد GCL International به استفاده صحیح از روش استاندارد SMETA و پلت فرم Sedex Advance تحت نظارت Sedex است. این حساب دارای مزایا و تعهدات اضافی، از جمله دسترسی به Sedex Advance و پلت فرم Sedex، محصولات و خدمات Sedex، و مشارکت در نظارت و ارزیابی کیفیت ممیزی SMETA است.