با ما جهانی شوید 

بازرسی سازه های فلزی 

امروزه با گسترش و رونق پروژه های عظیم ساختمانی و عمرانی استفاده از سازه های فلـزی بخش عمده ای از عملیات اجرائی چنین پروژه هایی را شامل می شود در این راستا عملیات جوشکاری به عنوان روش اصلی پیوند عناصرسازه های فولادی بکار می رود. شرکت آزمون و تایید کاربران مفتخر است با استفاده از روش های متداول جوشکاری در اتصالات و رعایت اصول و اجرای دقیق آنها که حصول اطمینان از کیفیت اجرای آنها برای صاحبان و ذینفعان این پروژها از اهمینت فوق العاده برخوردار می باشد.

به طور کلی مراحل انجام این بازرسی توسط شرکت آزمون و تایید کاربران به صورت زیر می باشد :

 • انطباق WPS تهيه شده توسط مجري پروژه با استاندارد مورد نظر
 • انجام آزمايشهاي تاييد دستور العمل جوشكاري
 • ارزيابي جوشكاران و صدور كارت صلاحيت
 • آزمايش و كنترل كليه وسايل مرتبط با عمليات جوشكاري
 • آزمايش و كنترل الكترود و مواد مصرفي جوشكاري
 • بازرسي و كنترل آماده سازي قطعات
 • كنترل درجه حرارت فلز و عمليات پيش گرما
 • كنترل دقيق ترتيب و توالي جوشكاري جهت پيشگيري از پيچيدگي
 • شماره گذاري قطعات و تهيه گزارش روزانه از عمليات جوشكاري
 • بازرسي چشمي ۱۰۰% جوشها
 • نظارت بر انجام تعمير كليه جوشهاي معيوب
 • تهيه گزارشهاي بازرسي فني

 

در صورت نیاز به بازرسی در این حوزه و اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های ۸۸۳۹۷۷۹۵-۰۲۱ و ۸۸۳۹۷۴۴۶-۰۲۱ تماس حاصل فرمایید .

Be Globally With us