صدور گواهینامه شرکت گاما

ایزو گاما

شرکت گاما یکی از بزرگترین شرکتهای فعال در زمینه پیمانکاری پروژه های عمرانی و پالایشگاهها پس از ممیزی موفق به اخذ گواهی نامه ایزو ۹۰۰۱ و ایزو ۱۴۰۰۱ و ایزو ۲۹۰۰۱ از شرکت Global Group انگلستان گردید.

مدیریت منطقه ایران شرکت گلوبال این مهم را به مدیران و کارکنان آن شرکت محترم تبریک عرض می نماید.

صدور گواهینامه شرکت گاما
Scroll to top