ممیزی و صدور گواهینامه شرکت هیراب طب(ایزو ۹۰۰۱,ایزو ۱۳۴۸۵)

هیراب طب

شرکت هیراب طب به عنوان یکی از شرکتهای فعال در زمینه تولید و فروش تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی پس از ممیزی در تاریخ ۱۰ آبان ماه نود و سه موفق به اخذ گواهینامه های ایزو ۹۰۰۱ و ایزو ۱۳۴۸۵ شد.

این موفقیت را به مدیران،پرسنل و سایر ذینفعان این شرکت تبریک میگوییم.

شماره تماس های شرکت آزمون و تائید کاربران:

۰۲۱-۷۷۹۴۴۰۵۱-۷۷۹۵۹۶۳۹

ممیزی و صدور گواهینامه شرکت هیراب طب(ایزو ۹۰۰۱,ایزو ۱۳۴۸۵)
Scroll to top