با ما جهانی شوید.

گواهینامه GRS و RCS

GRS و RCS هر دو استاندارد بین المللی هستند که الزاماتی را جهت صدور گواهینامه شخص ثالث برای محصولات تولید شده از مواد بازیافتی را فراهم میکند. همچنین الزامات اضافه تری در راستای گواهینامه GRS در مورد مسائل اجتماعی و زیست محیطی و محدودیت های شیمیایی تعیین میگردد.

هدف GRS / RCS:
هدف از GRS و RCS افزایش استفاده از مواد بازیافت شده در محصولات می باشد.  همچنین با پیاده سازی GRS می توانید آسیب های ناشی از تولید آن را کاهش داده و یا از بین برد.
RCS :
استاندارد برای محصولاتی که حاوی ۵٪ یا بیشتر مواد بازیافت شده هستند ،قابل اجراست .استاندارد در مورد هر ماده بازیافت شده تأیید شده قابل اجراست و ممکن است برای هر بخش از زنجیره تأمین اعمال شود.بعد از ممیزی و صدور گواهینامه شرکت های واجد صلاحیت می توانند از آرم و برچسب این استاندارد استفاده نمایند.
RCS - گواهینامه GRS و RCS
GRS:
استاندارد برای محصولاتی که حاوی ۲۰٪ یا بیشتر مواد بازیافت شده هستند،قابل اجراست.ولیکن فقط محصولاتی با حداقل ۵۰٪ محتوای (مواد) بازیافت شده واجد شرایط برچسب زدن GRS (استفاده از آرم) خاص برای محصول می باشند. برای اطلاعات بیشتر می بایست دستورالعمل استفاده از علامت را بازدید نمایید.
GRS - گواهینامه GRS و RCS
شرکت گلوبال انگلستان دارای مجوز اعتبار بخشی از نهاد های مربوطه برای این گواهینامه می باشد.این شرکت به عنوان نماینده انحصاری شرکت گلوبال آماده ی ارائه خدمات به صورت تخصصی می باشد.
۰۲۱۸۸۳۹۷۷۹۵-۰۲۱۸۸۳۹۷۴۴۶
برای اطلاعات در مورد گواهینامه ارگانیک OCS با ما همراه باشید.

با ما جهانی شوید.

GCL - گواهینامه GRS و RCS