گواهی معتبر را از کجا بگیریم

گواهی معتبر را از کجا بگیریم: یکی از سوالات اساس شرکت ها و کارخانجات همیشه این موضوع می باشد که گواهی معتبر را از کجا بگیریم؟ آیا می دانستید که فقط نباید به موضوع داشتن اعتبار بخشی شرکت صدور گواهینامه از نهاد اعتبار بخشی معتبر تحت نظارت IAF اکتفا کرد. امروزه می بینیم شرکت های […]

استخدام ممیز

استخدام ممیز

با ما جهانی شوید. استخدام ممیز شرکت آزمون و تائید کاربران (گلوبال گروپ) نسبت به استخدام ممیز در دامنه ی استانداردهای ایزو ۹۰۰۱ ، ایزو ۱۴۰۰۱ ، ایزو ۴۵۰۰۱ و ایزو ۲۲۰۰۰ می نماید. لذا مستدعی است افراد دارای شرایط و تجربه در زمینه سیستم های مدیریتی فوق نسبت به ارائه رزومه خود از طریق […]

صدور گواهینامه ایزو شرکت نگین کویر

با ما جهانی شوید.   پس از انجام ممیزی مرحله اول و دوم شرکت نگین کویر مبین و موفقیت سازمان مذکور این شرکت نائل به دریافت گواهینامه  ایزو  ۹۰۰۱:۲۰۱۵ و ایزو ۱۴۰۰۱:۲۰۱۵ و OHSAS 18001:2007 از شرکت گلوبال گروپ Global Group انگلستان گردید. این مجموعه یکی از مجموعه های فعال در زمینه ساخت جایگاههای بنزین و CNG می باشد. شرکت […]

ممیزی ایزو ۹۰۰۱ و ایزو ۱۴۰۰۱ با ورژن قبلی

  با ما جهانی شوید. ممیزی ایزو ۹۰۰۱ و ایزو ۱۴۰۰۱ با ورژن قبلی: بر اساس سند منتشر شده توسط انجمن بین المللی نهاد های اعتباربخشی IAF با شماره IAF Resolution 2017-13, از تاریخ ۱۵٫۰۳٫۲۰۱۸ معادل ۲۴ اسفند ماه ۱۳۹۶ هیچ ممیزی (صدور،مراقبتی،صدور مجدد) نمیبایست در قالب ورژن ۲۰۰۸ برای استاندارد ایزو ۹۰۰۱ و نسخه ۲۰۰۴ برای استاندارد […]

گلوبال کنفرانس

دوازدهمین کنفرانس سالانه شرکت Global Group

  با ما جهانی شوید. دوازدهمین کنفرانس سالانه شرکت Global Group: دوازدهمین کنفرانس سالانه شرکت گلوبال گروپ انگلستان در تاریخ ۹ ژانویه در لندن برگزار گردید.در روز ۹ ژانویه نمایندگی های منطقه های خاورمیانه در جلسه حضور داشتند. در این کنفرانس آقای رسول صفرزاده مدیر منطقه ی ایران شرکت گلوبال گروپ حاضر  و سخنرانی نمود. قابل توجه […]

صدور گواهینامه شرکت ارکان متاع

با ما جهانی شوید.   پس از انجام ممیزی مرحله اول و دوم شرکت صنایع فلزی ارکان متاع و موفقیت سازمان مذکور این شرکت نائل به دریافت گواهینامه  ایزو ۹۰۰۱   و ایزو ۲۹۰۰۱  از شرکت گلوبال گروپ Global Group انگلستان گردید. این مجموعه یکی از مجموعه های فعال در زمینه تولید گریتینگ مورد استفاده در صنایع نفت،گاز و […]

صدور گواهینامه شرکت آروند

با ما جهانی شوید.   پس از انجام ممیزی مرحله اول و دوم شرکت آروند و موفقیت سازمان مذکور این شرکت نائل به دریافت گواهینامه  ایزو ۹۰۰۱   و ایزو ۱۰۰۰۲ از شرکت گلوبال گروپ Global Group انگلستان و گواهینامه ایزو ۱۰۰۰۴ از شرکت آزمون و تائید کاربران گردید. این مجموعه یکی از مجموعه های فعال در زمینه فروش […]

ممیزی و صدور گواهینامه بیمارستان صارم

با ما جهانی شوید.   پس از انجام ممیزی مرحله اول و دوم دپارتمان آموزش بیمارستان صارم و موفقیت سازمان مذکور این شرکت نائل به دریافت گواهینامه  ایزو ۹۰۰۱    از شرکت آزمون و تائید کاربران گردید. این مجموعه یکی از مجموعه های فعال در زمینه  آموزش در مان و پزشکی می باشد. شرکت آزمون به عنوان دفتر منطقه […]

صدور گواهینامه ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵ پارسیس راهکار

با ما جهانی شوید. ممیزی و صدور گواهینامه ISO 9001:2015 پارسیس راهکار پس از انجام ممیزی مرحله اول و دوم شرکت پارسیس راهکار  و موفقیت سازمان مذکور این شرکت نائل به دریافت گواهینامه  ایزو ۹۰۰۱   از شرکت گلوبال گروپ Global Group انگلستان  گردید. این مجموعه یکی از مجموعه های فعال در زمینه تجهیزات مکانیکی صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی […]

ممیزی و صدور گواهینامه ISO 9001:2015 موسسه حرف آخر

پس از انجام ممیزی مرحله اول و دوم موسسه حرف آخر و موفقیت سازمان مذکور این شرکت نائل به دریافت گواهینامه  ایزو ۹۰۰۱  و ایزو ۱۰۰۰۲ از شرکت گلوبال گروپ Global Group انگلستان  و ایزو ۱۰۰۱۵ از شرکت آزمون و تائید کاربران گردید. این مجموعه یکی از مجموعه های فعال در زمینه آموزش و چاپ کتاب و DVD […]