صندوق نوآوری و شکوفایی

با ما جهانی شوید. تائیدیه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری: به استناد اعلام سراسری ، شرکت آرمون و تائید کاربران نماینده گلوبال گروپ انگلستان توسط صندوق نوآوری و شکوفایی (معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری) به عنوان نهاد صدور گواهینامه های سیستم های مدیریت و گواهینامه محصول تائید گردید. این بدین معناست که شرکت های دانش …

شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

با ما جهانی شوید. شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب   به استناد نامه شماره ۴۴۰۰۳۴ شرکت آزمون و تایید کاربران (Global Group) به عنوان یکی از شرکت های فعال در زمینه ممیزی و بازرسی فنی توسط شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب شناسایی و می توان از خدمات این شرکت بهره برد.لذا از تمامی شرکت های …

تائیدیه سایپا یدک

با ما جهانی شوید. تائیدیه سایپا یدک: به استناد نامه شماره ۳۲۸۲۲ و همچنین تائید نهاد های صدور گواهینامه ایزو، شرکت آرمون و تائید کاربران نماینده گلوبال گروپ انگلستان توسط گروه سایپا یدک به عنوان نهاد صدور گواهینامه انتخاب گردید. این بدین معناست که شرکت ها و نمایندگی های سایپا می توانند ار خدمات ممیزی و صدور …

تائیدیه انجمن لوازم خانگی

با ما جهانی شوید. تائیدیه انجمن لوازم خانگی: به استناد نامه تائید شماره ۴۰۸ مورخ ۰۷٫۰۲٫۹۸  همچنین تائید نهاد های صدور گواهینامه ایزو، شرکت آرمون و تائید کاربران نماینده گلوبال گروپ انگلستان توسط انجمن صنفی تولید کنندگان لوازم خانگی ایران این شزکت به عنوان نهاد صدور گواهینامه تائید گردید. این بدین معناست که شرکت ها و اعضای …

انجمن لوله و اتصالات پلی اتیلن

با ما جهانی شوید. انجمن لوله و اتصالات پلی اتیلن   به استناد فهرست منتشر شده توسط انجمن لوله و اتصالات پلی اتیلن شرکت آزمون و تایید کاربران (Global Group) به عنوان یکی از شرکت های فعال در زمینه ممیزی سیستم های مدیریتی توسط این انجمن تائید گردید.لذا از تمامی شرکت های فعال در حوره تولید و …