استراتژی های رقابتی پورتر

استراتژی های رقابتی پورتر مطلب زیر جهت افزایش اگاهی افراد در زمینه استراتژی و استراتژی های رقابتی پورتر می باشد. رهبری هزینه: در این استراتژی، یک بازار گسترده (تقاضای زیاد) را هدف قرار داده و کمترین قیمت ممکن ارائه می‌شود. برای این کار یا هزینه‌ها تا حد ممکن پایین نگه داشته می‌شود یا بر سهم …

استراتژی های رشد

استراتژی های رشد نفوذ در بازار: در این حالت، شرکت بر بازارها و محصولاتی که آن را به خوبی می‌شناسد، متمرکز است. بدیهی است که انتظار می‌رود اطلاعات خوبی در مورد رقبا و نیازهای مشتری وجود داشته باشد. بنابراین بعید است که این استراتژی نیاز به سرمایه‌گذاری زیادی در تحقیقات بازار جدید داشته باشد.( شرکت …

ایزو ۳۰۴۰۱

ایزو ۳۰۴۰۱ سیستم مدیریت دانش متن زیر در مورد ایزو ۳۰۴۰۱ می باشد، با ما همراه شوید: شرکت آزمون و تایید کاربران ، نماینده ی شرکت GCL INTERNATIONAL انگلستان آماده ی ارائه خدمت در زمینه ممیزی و صدور گواهینامه ایزو ۳۰۴۰۱ می باشد. این استاندارد بین المللی نخستین استاندارد در زمینه مدیریت دانش می باشد. …

گواهینامه RMS و RWS

گواهینامه RMS و RWS متن زیر در مورد گواهینامه RMS و RWS می باشد، با ما همراه شوید: RWS استاندارد RWS  یک استاندارد داوطلبانه است که به رفاه گوسفندان و سرزمین هایی که در آنها چرا می دهند ، می پردازد. RWS نیاز به تأیید همه سایت ها دارد. این از کشاورزان پشم از آغاز …

گواهینامه GOTS

گواهینامه GOTS: استاندارد جهانی نساجی ارگانیک (GOTS)  یک استاندارد نساجی جهانی پذیرفته شده برای الیاف ارگانیک از طریق پوشش دادن الزامات اجتماعی ، شیمیایی و زیست محیطی در هر مرحله از فرآوری است. اهداف GOTS: هدف این استاندارد تعریف الزامات برای اطمینان از وضعیت ارگانیک بودن منسوجات ، از ( درو کردن )برداشت مواد اولیه …

شرکت های CB ایزو

شرکت های CB ایزو در این مطلب سعی داریم اطلاعاتی در مورد شرکت های CB ایزو در اختیار قرار دهیم. در سطح بین المللی و در کشورهای مختلف شرکت های CB ایزو متفاوتی فعالیت مینمایند.  بیشتر این شرکت ها در سطح ملی دارای اعتبار و همچنین پذیرفته شده بین المللی به سبب عضویت نهاد اعتبار …

ممیزی FSSC 22000

ممیزی FSSC 22000 ارائه خدمات ممیزی FSSC 22000 توسط شرکت گلوبال تحت اعتبار بنیاد FSSC با ما جهانی شوید. بنیاد صدور گواهینامه ایمنی مواد غذایی در سال ۲۰۰۴ تاسیس شد. این بنیاد FSSC 22000 را توسعه داده است. این توسعه توسط كنفدراسیون Food Drink Europe پشتیبانی می شود. این طرح توسط طرح جهانی ایمنی مواد …

گواهینامه ایزو ارزان

گواهینامه ایزو ارزان متن زیر در مورد صدور گواهینامه ایزو ارزان می باشد. گاهی از مواقع شرکت و مجوعه هایی با گلوبال ایران تماس میگیرند و در خواست گواهینامه ارزان دارند. اولین سوالی که مطرح می شود، به راستی گواهینامه ایزو ارزان چیست؟؟؟؟؟ گاهی اوقات نیز به چشم میخورد که شرکت هایی که در زمینه …

ایزو ۴۱۰۰۱

ایزو ۴۱۰۰۱ سیستم مدیریت تسهیلات (Facility Management System) این استاندارد الزاماتی را در رابطه با سیستم مدیریت تسهیلات (FM) مشخص می نماید زمانی که سازمان : الف) نیاز دارد اثربخش و کارآمد بودن تحویل FM را که پشتیبانی کننده اهداف سازمان متقاضی بوده است؛ نشان دهد. ب) در نظر دارد به طور مداوم نیازهای ذینفعان …

تغییر برند شرکت گلوبال گروپ انگلستان

تغییر برند شرکت گلوبال گروپ انگلستان بر اساس تصمیم استراتژیک هیئت مدیره شرکت گلوبال گروپ انگلستان در سال ۲۰۱۸ . با توجه به هماهنگی انجام شده با اکردیتیشن اصلی شرکت ، در وافع UKAS  انگلستان و همچنین انجام مراحل قانونی ، این موضوع برنامه ریزی گزدید که تا ظرف مدت سه سال از تاریخ تصمیم، …

اخذ ایزو