ایزو ۴۵۰۰۱:۲۰۱۸

با ما جهانی شوید. ایزو ۴۵۰۰۱:۲۰۱۸   این استاندارد بین المللی، الزامات سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای (OH&S)را مشخص می کند. و دستورالعمل های مورد استفاده را به منظور توانا ساختن سازمان برای فراهم کردن ایمنی و بهداشت محل های کار بوسیله جلوگیری از آسیب  مربوط به کار و بیماری و همچنین بهبود […]

ایزو ۱۴۰۰۱:۲۰۱۵

با ما جهانی شوید. ایزو ۱۴۰۰۱:۲۰۱۵ هدف این استاندارد فراهم کردن چارچوبی است که سازمان­ها از محیط زیست حفاظت کنند و نسبت به تغییرات شرایط زیست محیطی در تعادل با نیاز­های اجتماعی- اقتصادی واکنش نشان دهند . این استاندارد الزاماتی را برای  سازمانی  مشخص می کند تا بتواند دستاورد۶ ها ی مورد نظری  که برای سیستم […]

ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵

با ما جهانی شوید. ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵ این استاندارد بین المللی الزامات یک سیستم مدیریت کیفیت را مشخص می نماید وقتی که سازمان: الف: نیاز دارد توانایی اش را در ارائه يكنواخت محصولات و خدماتی که الزامات مشتری و الزامات قانونی و مقرراتی قابل کاربرد را برآورده می نماید نشان دهد و ب: قصد دارد که […]

ایزو ۵۰۰۰۱

با ما جهانی شوید. ایزو ۵۰۰۰۱:۲۰۱۱ هدف از تدوین این استاندارد بین المللی توانمندسازی سازمان ها برای ایجاد سیستم ها و فرایندهای ضروری برای بهبود عملکرد انرژی شامل کارایی , استفاده و مصرف انرژی است. اجرای این استاندارد به کاهش انتشار گاز گلخانه ای, هزینه انرژی و سایر پیامدهای مرتبط با محیط زیست از طریق […]

ایزو ۲۷۰۰۱:۲۰۱۳

با ما جهانی شوید. ایزو ۲۷۰۰۱:۲۰۱۳ هدف از تدوین این استاندارد بین المللی تعئین الزامات جهت استقرار،پیاده سازی و نگهداری و بهبود مستمر سیستم مدیریت امنیت اطلاعات می باشد. سیستم مدیریت امنیت اطلاعات از محرمانگی ، یکپارچگی و دسترسی پذیری اطلاعات با بکار بردن قرایند مدیریت مخاطرات محافظت می نماید. الزامات این استاندارد بین المللی […]

ایزو ۲۹۰۰۱:۲۰۱۰

با ما جهانی شوید. ایزو ۲۹۰۰۱:۲۰۱۰ الزامات اين استاندارد براي طراحي ، توسعه ، توليد ، نصب و ارائه خدمات مرتبط براي محصولات صنايع نفت ، پتروشيمي و گاز طبيعي مي باشد. این نسخه از استاندارد ایزو ۲۹۰۰۱ همخوان با استاندارد ایزو ۹۰۰۱:۲۰۰۸ می باشد و ورژن جدید استاندارد هنوز در مرحله ی پیشنویس قرار […]