دستورالعمل CE

دستورالعمل CE   این متن با عنوان دستورالعمل CE اطلاعاتی را در مورد اخذ گواهینامه CE  ارائه مینماید. با ما همراه شوید: گواهینامه CE می بایست توسط نوتیفای بادی های معتبر اروپایی ، فعال در زمینه محصول درخواستی صادر گردد. روال ارائه خدمات توسط این شرکت به شرخ ذیل می باشد: جهت تعیین دایرکتیو مربوطه …

گواهینامه ایزو ۲۲۰۰۰

ارائه خدمات ممیزی گواهینامه ایزو ۲۲۰۰۰ توسط آزمون و تایید کاربران (GCL International) با ما جهانی شوید.   ISO 22000 چیست؟ خانواده استانداردهای بین المللی ISO 22000 به مدیریت ایمنی مواد غذایی می پردازد. عواقب غذای ناایمن می تواند جدی باشد و استانداردهای مدیریت ایمنی مواد غذایی ایزو به سازمانها در شناسایی و کنترل خطرات …

گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱

گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱ سیستم مدیریت محیط زیست EMS یکی از استانداردهای مورد استقبال در دنیا می باشد.گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱ با عنوان سیستم مدیریت زیست محیطی یکی از خدمات تخصصی این شرکت می باشد. در کشور ایران نیز دارا بودن گواهینامه این استاندارد در بسیاری از مناقصات و پروژه ها الزامی می باشد. سیستم مدیریت محیط …

مدت زمان ممیزی

مدت زمان ممیزی این پست در مورد مدت زمان ممیزی و الزامات موجود برای تعیین زمان ممیزی ایزو می باشد. با ما همراه باشید: شرکت CB باید داراي روش هاي اجرایی مدونی براي تعیین مدت زمان ممیزي باشد. در مورد هر کارفرما نهاد صدور گواهینامه مدت زمان مورد نیاز براي طرح ریزي و اجراي یک …

دوره دریافت گواهینامه ایزو

دوره دریافت گواهینامه ایزو متن زیر مواردی را در خصوص دوره دریافت گواهینامه ایزو می باشد: شرکت آزمون و تائید کاربران در یک دوره ۳ ساله شرکت ها را ممیزی و گواهینامه می نماید. به منظور اثبات اینکه سیستم مدیریت کارفرما الزامات را بر اساس استاندارد (های) انتخاب شده یا سایر مدرك (مدارك) حاوی الزامات …

اجرای استاندارد بازیافت GRS

اجرای استاندارد بازیافت GRS این مقاله اطلاعاتی را در مورد اجرای استاندارد بازیافت GRS ارائه مینماید.لذا خواهشمند است با ما همراه باشید: گواهینامه GRS و RCS امروزه به عنوان یک مدل بین المللی پذیرفته شده برای اثبات این که شرکت ، کارخانه و مجموعه فعال در زنجیره تامین محصول از مواد بازیافتی در فرایند استفاده …

ایزو ۴۵۰۰۱:۲۰۱۸

با ما جهانی شوید. ایزو ۴۵۰۰۱:۲۰۱۸   این استاندارد بین المللی، الزامات سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای (OH&S)را مشخص می کند. و دستورالعمل های مورد استفاده را به منظور توانا ساختن سازمان برای فراهم کردن ایمنی و بهداشت محل های کار بوسیله جلوگیری از آسیب  مربوط به کار و بیماری و همچنین بهبود …

ایزو ۱۴۰۰۱:۲۰۱۵

با ما جهانی شوید. ایزو ۱۴۰۰۱:۲۰۱۵ هدف این استاندارد فراهم کردن چارچوبی است که سازمان­ها از محیط زیست حفاظت کنند و نسبت به تغییرات شرایط زیست محیطی در تعادل با نیاز­های اجتماعی- اقتصادی واکنش نشان دهند . این استاندارد الزاماتی را برای  سازمانی  مشخص می کند تا بتواند دستاورد۶ ها ی مورد نظری  که برای سیستم …

ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵

با ما جهانی شوید. استاندارد ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵ استاندارد ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵ یکی از استانداردهای بین‌المللی معتبر در زمینه مدیریت کیفیت است که الزامات سیستم مدیریت کیفیت را مشخص می‌کند. این استاندارد به سازمان‌ها کمک می‌کند تا توانایی خود را در ارائه یکنواخت محصولات و خدمات با کیفیت بهبود دهند و نیازهای مشتریان و الزامات قانونی و …

ایزو ۵۰۰۰۱

با ما جهانی شوید. ایزو ۵۰۰۰۱:۲۰۱۱ هدف از تدوین این استاندارد بین المللی توانمندسازی سازمان ها برای ایجاد سیستم ها و فرایندهای ضروری برای بهبود عملکرد انرژی شامل کارایی , استفاده و مصرف انرژی است. اجرای این استاندارد به کاهش انتشار گاز گلخانه ای, هزینه انرژی و سایر پیامدهای مرتبط با محیط زیست از طریق …