گواهینامه ایزو

Services

دستورالعمل CE

دستورالعمل CE   این متن با عنوان دستورالعمل CE اطلاعاتی را در مورد اخذ گواهینامه CE  ارائه مینماید. با ما همراه شوید: گواهینامه CE می بایست توسط نوتیفای بادی های معتبر اروپایی ، فعال در زمینه محصول درخواستی صادر گردد. روال ارائه خدمات توسط این شرکت به شرخ ذیل می باشد: جهت تعیین دایرکتیو مربوطه […]

گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱

گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱ سیستم مدیریت محیط زیست EMS یکی از استانداردهای مورد استقبال در دنیا می باشد.گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱ با عنوان سیستم مدیریت زیست محیطی یکی از خدمات تخصصی این شرکت می باشد. در کشور ایران نیز دارا بودن گواهینامه این استاندارد در بسیاری از مناقصات و پروژه ها الزامی می باشد. سیستم مدیریت محیط […]

مدت زمان ممیزی

مدت زمان ممیزی این پست در مورد مدت زمان ممیزی و الزامات موجود برای تعیین زمان ممیزی ایزو می باشد. با ما همراه باشید: شرکت CB باید داراي روشهاي اجرایی مدونی براي تعیین مدت زمان ممیزي باشد. در مورد هر کارفرما نهاد صدور گواهینامه مدت زمان مورد نیاز براي طرحریزي و اجراي یک ممیزي کامل […]

دوره گواهینامه ایزو

دوره گواهینامه ایزو متن زیر در مورد دوره گواهینامه ایزو می باشد. با ما هرماهی نمایید: شرکت آزمون و تائید کاربران در یک دوره ۳ ساله شرکت ها را ممیزی و گواهی مینماید. به منظور اثبات اینکه سیستم مدیریت کارفرما الزامات  را بر اساس استاندارد (هاي) انتخاب شده یا سایر مدرك (مدارك) حاوي الزامات برآورده […]

اجرای استاندارد بازیافت GRS

اجرای استاندارد بازیافت GRS این مقاله اطلاعاتی را در مورد اجرای استاندارد بازیافت GRS ارائه مینماید.لذا خواهشمند است با ما همراه باشید: گواهینامه GRS و RCS امروزه به عنوان یک مدل بین المللی پذیرفته شده برای اثبات این که شرکت ، کارخانه و مجموعه فعال در زنجیره تامین محصول از مواد بازیافتی در فرایند استفاده […]

ایزو ۴۵۰۰۱:۲۰۱۸

با ما جهانی شوید. ایزو ۴۵۰۰۱:۲۰۱۸   این استاندارد بین المللی، الزامات سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای (OH&S)را مشخص می کند. و دستورالعمل های مورد استفاده را به منظور توانا ساختن سازمان برای فراهم کردن ایمنی و بهداشت محل های کار بوسیله جلوگیری از آسیب  مربوط به کار و بیماری و همچنین بهبود […]

ایزو ۱۴۰۰۱:۲۰۱۵

با ما جهانی شوید. ایزو ۱۴۰۰۱:۲۰۱۵ هدف این استاندارد فراهم کردن چارچوبی است که سازمان­ها از محیط زیست حفاظت کنند و نسبت به تغییرات شرایط زیست محیطی در تعادل با نیاز­های اجتماعی- اقتصادی واکنش نشان دهند . این استاندارد الزاماتی را برای  سازمانی  مشخص می کند تا بتواند دستاورد۶ ها ی مورد نظری  که برای سیستم […]

ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵

با ما جهانی شوید. ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵ این استاندارد بین المللی الزامات یک سیستم مدیریت کیفیت را مشخص می نماید وقتی که سازمان: الف: نیاز دارد توانایی اش را در ارائه يكنواخت محصولات و خدماتی که الزامات مشتری و الزامات قانونی و مقرراتی قابل کاربرد را برآورده می نماید نشان دهد و ب: قصد دارد که […]

ایزو ۵۰۰۰۱

با ما جهانی شوید. ایزو ۵۰۰۰۱:۲۰۱۱ هدف از تدوین این استاندارد بین المللی توانمندسازی سازمان ها برای ایجاد سیستم ها و فرایندهای ضروری برای بهبود عملکرد انرژی شامل کارایی , استفاده و مصرف انرژی است. اجرای این استاندارد به کاهش انتشار گاز گلخانه ای, هزینه انرژی و سایر پیامدهای مرتبط با محیط زیست از طریق […]

ایزو ۲۷۰۰۱:۲۰۱۳

با ما جهانی شوید. ایزو ۲۷۰۰۱:۲۰۱۳ هدف از تدوین این استاندارد بین المللی تعئین الزامات جهت استقرار،پیاده سازی و نگهداری و بهبود مستمر سیستم مدیریت امنیت اطلاعات می باشد. سیستم مدیریت امنیت اطلاعات از محرمانگی ، یکپارچگی و دسترسی پذیری اطلاعات با بکار بردن قرایند مدیریت مخاطرات محافظت می نماید. الزامات این استاندارد بین المللی […]

Scroll to top