ایزو ۲۹۰۰۱:۲۰۱۰

با ما جهانی شوید. ایزو ۲۹۰۰۱:۲۰۱۰ الزامات اين استاندارد براي طراحي ، توسعه ، توليد ، نصب و ارائه خدمات مرتبط براي محصولات صنايع نفت ، پتروشيمي و گاز طبيعي مي باشد. این نسخه از استاندارد ایزو ۲۹۰۰۱ همخوان با استاندارد ایزو ۹۰۰۱:۲۰۰۸ می باشد و ورژن جدید استاندارد هنوز در مرحله ی پیشنویس قرار […]

Scroll to top