ممیزی بی طرفانه

ممیزی بی طرفانه مفهوم و کانسپت  ممیزی بی طرفانه یک مفهوم در علوم اجتماعی و روانشناسی است که به معنای انجام ممیزی یا ارزیابی بدون تعصب یا تمایل به یک سوی خاص استفاده می‌شود. در این مفهوم، ممیزی بی‌طرفانه به معنای انجام ارزیابی یا ارزش‌گذاری براساس واقعیت‌ها، داده‌های قابل اثبات و بدون تعصب به عناصر …