چرا باید با Global Group کار کنید؟؟

  با ما جهانی شوید. چرا باید با Global Group کار کنید؟؟   توصیه میگردد که از شرکت Global Group گواهینامه دریافت کنید زیرا  یکی از بزرگترین شزکت های صدور گواهینامه در جهان با بیش از ۵۵ نمایندگی در  سراسر دنیا می باشد.گلوبال گروپ تحت اعتبار UKAS  یکی از بزرگترین مراجع اعتبار بخشی دنیا می باشد.همچنین نماینده […]

Scroll to top