صدور گواهینامه شرکت صنعت سرام

پس از ممیزی مرحله اول و مرحله دوم  و همچنین موفقیت در این ممیزی ها ، شرکت صنعت سرام موفق به دریافت گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ از شرکت Global group تحت اعتبار UKAS انگلستان شد. این موفقیت را به مدیران،کارکنان و سایر ذینفعان این شرکت تبریک می گوییم. گلوبال ایزو-Global ایزو ۰۲۱-۷۷۹۴۴۰۵۱—۰۲۱-۷۷۹۵۹۶۳۹