گواهینامه ایزو ارزان

گواهینامه ایزو ارزان متن زیر در مورد صدور گواهینامه ایزو ارزان می باشد. گاهی از مواقع شرکت و مجوعه هایی با GCL ایران تماس میگیرند و در خواست گواهینامه ارزان دارند. اولین سوالی که مطرح می شود، به راستی گواهینامه ایزو ارزان چیست؟؟؟؟؟ گاهی اوقات نیز به چشم میخورد که شرکت هایی که در زمینه …

چرا باید با GCL گلوبال (ایران) کار کنید؟؟

چرا باید با GCL International گلوبال ایران کار کنید؟؟ GCL INTL ارائه دهنده خدمات ارزیابی ، بازرسی ، تأیید ، صدور گواهینامه و آموزش است. این شرکت به عنوان پایگاه اصلی خود در لندن ، مرکزانگلستان فعالیت می نماید، شبکه ای از دفاتر خارج از کشور را در ۵ قاره داریم که بیش از ۵۰ …

صدور گواهینامه شرکت صنعت سرام

پس از ممیزی مرحله اول و مرحله دوم  و همچنین موفقیت در این ممیزی ها ، شرکت صنعت سرام موفق به دریافت گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ از شرکت Global group تحت اعتبار UKAS انگلستان شد. این موفقیت را به مدیران،کارکنان و سایر ذینفعان این شرکت تبریک می گوییم. گلوبال ایزو-Global ایزو ۰۲۱-۷۷۹۴۴۰۵۱—۰۲۱-۷۷۹۵۹۶۳۹