GRS Logo

اجرای استاندارد بازیافت GRS

اجرای استاندارد بازیافت GRS

این مقاله اطلاعاتی را در مورد اجرای استاندارد بازیافت GRS ارائه مینماید.لذا خواهشمند است با ما همراه باشید:

گواهینامه GRS و RCS امروزه به عنوان یک مدل بین المللی پذیرفته شده برای اثبات این که شرکت ، کارخانه و مجموعه فعال در زنجیره تامین محصول از مواد بازیافتی در فرایند استفاده نموده است.

لذا شرکت مدعی می بایست بر اساس الزامات این استاندارد تمامی نیازهای این مدل بین المللی را پیاده سازی و اثبات نماید .

این الزامات در زمینه های مختلف مانند تعهدات اجتماعی، الزامات محیط زیستی ، الزامات مرتبط با ایمنی و بهداشت، الزامات قانونی و ….. می باشد.

شرکت های فعال در رمینه نساجی ، الیاف ،  پلاستیک و سایر صنایع که مواد بازیافتی در پروسه و رنجیره تامین استفاده می نمایند میتوانند این استاندارد را اسفاده نمایند.

قابل توجه است یکی از الزامات مهم در حوزه صادرات این مدل می باشد.

در لینک زیر میتوانید راهنمای پیاده سازی این استاندارد بیابید:

http://gcl-intl.com/wp-content/uploads/2019/05/GRS-v4.1-Implementation-Manual.pdf

شرکت آزمون و تائید کاربران افتخار این را دارد که گواهینامه محصول GRS را در مدت زمان بسیار کوتاه برای صنایع مرتبط ممیزی و صادر نماید.

قابل توجه است شرکت آزمون و تایید کاربران به عنوان نماینده گلوبال انگلستان فعالیت و این شرکت فعال در زمینه گواهینامه صادرات به اروپا گواهینامه CE می باشد.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر لطفا با کارشناسان شرکت تماس حاصل فرمایید:

۰۲۱۸۸۳۹۷۷۹۵-۸۸۳۹۷۴۴۶

با ما جهانی شوید.