با ما جهانی شوید.

دانلود متن ایزو ۱۰۶۶۸ -ارزش گذاری برند

  • ترجمه فارسی متن استاندارد ISO 10668:2010 هم اکنون بر روی این تارنما (وبسایت) موجود میباشد. لازم به ذکر است متن مذکور توسط جناب آقای رسول صفرزاده مدیر عامل شرکت آزمون و تایید کاربران  ترجمه گردیده است. . جهت دانلود استاندارد ایزو ۱۰۶۶۸:۲۰۱۰ ISO را کلیک کنید.
  • Be Globally With us