برای اطلاع از قیمت فرم را پر کنید, تا هم اکنون با شما تماس گرفته شود

نام شما

شماره تماس*

/fa en

دانلود متن ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵

  • با ما جهانی شوید.

    دانلود متن ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵

    • ترجمه فارسی متن استاندارد ISO 9001:2015 هم اکنون بر روی این تارنما (وبسایت) موجود میباشد. لازم به ذکر است متن مذکور توسط جناب آقای رسول صفرزاده مدیر عامل شرکت آزمون و تایید کاربران  ترجمه گردیده است. . جهت دانلود استاندارد ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵ را کلیک کنید.

    Be Globally With us

    .

Global Group IRAN شرکت آزمون و تائید کاربران