دوره سرممیزی

دوره سرممیزی ایزو

با ما جهانی شوید.

دوره سرممیزی ثبت IRCA:

دوره سرممیزی ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵ ثبت IRCA  در محل آکادمی شرکت آزمون (Global Group IRAN)  برگزار می گردد. قابل توجه است در شرایط پاندمی و شیوع ویروس کووید ۱۹ امکان برگزاری دوره آنلاین فراهم می باشد.

مدت دوره :۴۰ ساعت

همراه با پذیرایی و ارائه گواهینامه ثبت IRCA و ارائه جزوات آموزشی

هزینه:۱ با توجه به تغییرات نرخ ارز نیاز به استعلام تلفنی می باشد.

جهت ثبت نام با شماره تماس های

۰۲۱-۸۸۳۹۷۷۹۵-۸۸۳۹۷۴۴۶

تماس حاصل فرمایید.

9001 1 - دوره سرممیزی ایزو
دوره سرممیزی ایزو ۹۰۰۱

Be Globally With us