برای اطلاع از قیمت فرم را پر کنید, تا هم اکنون با شما تماس گرفته شود

نام شما

شماره تماس*

/fa en

ممیزی ایزو ۹۰۰۱ و ایزو ۱۴۰۰۱ با ورژن قبلی

 •  

  با ما جهانی شوید.

  ممیزی ایزو ۹۰۰۱ و ایزو ۱۴۰۰۱ با ورژن قبلی:

  بر اساس سند منتشر شده توسط انجمن بین المللی نهاد های اعتباربخشی IAF با شماره IAF Resolution 2017-13, از تاریخ ۱۵٫۰۳٫۲۰۱۸ معادل ۲۴ اسفند ماه ۱۳۹۶ هیچ ممیزی (صدور،مراقبتی،صدور مجدد) نمیبایست در قالب ورژن ۲۰۰۸ برای استاندارد ایزو ۹۰۰۱ و نسخه ۲۰۰۴ برای استاندارد ایزو ۱۴۰۰۱ انجام گردد.

  با توجه به این که برای انتقال ورژن سه سال زمان داده شده است و در سال پایانی به سر میبریم این تصمیم توسط کمیته مربوطه گرفته شده است. 

  ایبن تصمیم در راستای تشویق و سوق دادن شرکت ها و کارخانجات برای استفاده از نسخه ی جدید اسن سیستمهای مدیریتی می باشد.

  در ویرایش جدید استانداردها مباحثی مانند رهبری، تفکر مبتنی بر ریسک ، مشارکت افراد و همچنین هم راستایی خط مشی و اهداف با مسیر استراتژیک سازمان اضافه گردیده است.

  شرکت آزمون به عنوان نماینده ی انحصاری شرکت گلوبال گروپ انگلستان آماده ی ممیزی و صدور گواهینامه های سیستمهای مدیریت در حوزه های مختلف می باشد.

   

  جهت ارائه خدمات ممیزی و صدور گواهینامه ایزو با Global Group ایران تماس بگیرید.

  ۰۲۱۸۸۳۹۷۷۹۵-۸۸۳۹۷۴۴۶

  اخذ ایزو با گلوبال گروپ

  Be Globally With us

  .

Global Group IRAN شرکت آزمون و تائید کاربران