برای اطلاع از قیمت فرم را پر کنید, تا هم اکنون با شما تماس گرفته شود

نام شما

شماره تماس*

/fa en

ممیزی و صدور گواهینامه آزمایشگاه دکتر یزدان پناه

  • آزمایشگاه دکتر یزدانپناه واقع در استان کرمان موفق به اخذ گواهینامه ایزو ۹۰۰۱:۲۰۰۸ از شرکت آزمون و تائید کاربران تحت اعتبار مرکز ملی تائید صلاحیت ایران گردید.

    این موفقیت را به مدیریت،کارکنان و کلیه ذینفعان آزمایشگاه دکتر یزدانپناه تبریک میگوییم.

    جهت انجام خدمات ممیزی و صدور گواهینامه ایزو با شرکت آزمون و تائید کاربران تماس حاصل فرمایید.

    .

Global Group IRAN شرکت آزمون و تائید کاربران