برای اطلاع از قیمت فرم را پر کنید, تا هم اکنون با شما تماس گرفته شود

نام شما

شماره تماس*

/fa en

ممیزی و صدور گواهینامه ایزو ۹۰۰۱:۲۰۰۸ مرکز پوست و سلول های بنیادی

  • مرکز پوست و سلولهای بنیادی پس از موفقیت در ممیزی مرحله اول و مرحله دوم موفق به اخذ گواهینامه ISO 9001:2008 از شرکت آزمون و تائید و کاربران تحت اعتبار مرکز ملی تائید صلاحیت ایران گردید.

    این موفقیت را به مدیریت،کارکنان و کلیه ذینفعان مرکز پوست و سلولهای بنیادی دانشگاه تهران تبریک میگوییم.

    جهت انجام خدمات ممیزی و صدور گواهینامه ایزو با شرکت آزمون و تائید کاربران تماس حاصل فرمایید.

    ۰۲۱-۷۷۰۴۴۰۵۱-۷۷۹۵۹۶۳۹

    .

Global Group IRAN شرکت آزمون و تائید کاربران