valid and fake cert

گواهینامه معتبر ایزو

با ما جهانی شوید.

گواهینامه معتبر ایزو

بسیار واجب است که یک اطلاعات کلی در مورد شناسایی و یافتن شرکت گواهی کننده معتبر ارائه نماییم تا شاید بتوانیم اطلاعات کلی سازمانها را نسبت به این موضوع افزایش دهیم.

موارد در مورد تشخیص CB معتبر:

۱- نهاد گواهی کننده می بایست تحت اعتبار AB (نهادهای اعنبار بخشی) معتبر باشد.نهاد اعتبار بخشی معتبر می بایست زیر نظر IAF فعالیت نماید.یکی از اساسی ترین راههای تشخیص نهاد صدور گواهی معتبر دارا بودن اعتبار از نهاد اعتبار بخشی کشور و نهاد محلی می باشد که در ایران مرکز ملی تائید صلاحیت ایران (NACI) فعالیت می نماید.قابل توجه است بسیاری از شرکت های جعلی به دروغ اعلام مینمایند تحت اعتبار یک AB معتبر و زیر نظر IAF میباشند که لطفا حتما هنگام هر ادعایی اقدام به بررسی وب سایت نهاد اعتبار بخشی نمایید.

۲- شرکت گواهی کننده می بایست در حوزه صدور گواهی دارای مجوز باشد.برای مثال می بایست در حوزه گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ و یا ایزو ۱۴۰۰۱ دارای مجوز از نهاد اعتبار بخشی باشد.بسیار دیده شده مثلا یکی از برندهای معروف کشور وقتی مجوزهای اعتبار بخشی ایین مجموعه را بررسی میکنید اصلا در مورد ایزو ۱۴۰۰۱ مجوزی ندارد ولیکن اقدام به صدور گواهی با آرم نهاد اعتبار بخشی میکند که این موضوع بسیار و بسیار زشت و دزدی در روز روشن میباشد.

۳-شرکت گواهی کننده می بایست در حوزه تخصصی کارفرمای ممیزی دارا صلاحیت باشد.(این بسیار مهم است)برای مثال شرکت آزمون در شناسه ۳۸ مربوط به خدمات درمانی دارای اعتبار می باشد و می تواند در این بخش ممیزی و گواهی نماید.بسیار دیده شده که شرکتهای فاقد صلاحیت در حوزه تخصصی خاصی که اعتبار ندارند گواهی صادر نموده اند.توجه کنید که می بایست این اعتبار حتما بررسی گردد.

۴- نفر روز ممیزی بسیار مهم است.نفر روز ممیزی بر اساس سند IAF MD5 مشخص گردیده است و برای برخی از استانداردها نیز به طور جداگانه مشخص شده است.امان از دست سود بیشتر و سود بیشتر.از مدعیان گواهی نامه معتبر و برند گرفته تا ……نفر روز را رعایت نمیکنند.نفر روز بسیار مهم است.مشتری هزینه می کند تا میزی شود و تمام نکات مربوط به استاندارد بررسی گردد ونقاط مثبت و ضعفش شناسایی گردد.این هزینه نیست سرمایه است.از نفر روز بیشتر نترسید چرا که اگر نفر/روز بیشتر باشد شاید سبب یافتن انطباق با استاندارد گردد.از شرکت ممیزی کننده بخواهید نفر /روز را رعایت نماید.

۵- به الزامات ایزو ۱۷۰۲۱-۱ توجه نمایید.مطلب خنده دار این است که شرکت گواهی دهنده به ظاهر معتبر دو مرحله ممیزی یعنی مرحله اول و دوم را با هم انجام داده است.جالب است در نیم روز.

اگر به دنبال گواهی واقعی و معتبر و استاندارد واقعی هستید به این مطالب توجه نمایید.

چنانچه نیار به اطلاعات بیشتر دارید با کارشناسان شرکت آزمون و برای اخذ ایزو تماس حاصل فرمایید.

۰۲۱-۸۸۳۹۷۷۹۵-۸۸۳۹۷۴۴۶

 

Be Globally With us