ارائه خدمات شرکت گوبال در کشورهای خلیج

ارائه خدمات شرکت گلوبال در کشورهای خلیج این شرکت به عنوان نماینده ی GCL International (گلوبال انگلستان) در حال ارائه خدمات وسیع و مدیریت نمایندگی های منطقه خلیج فارس شرکت GCL International  می باشد. لذا بدینوسیله اعلام میگردد که ارائه خدمات به شرکت هایی که دارای دفتر و نمایندگی در کشورهای حوزه مانند عراق، امارات …

گواهینامه ایزو

گواهی ایزو شرکت آزمون و تایید کاربران سیستمهای مدیریتی  یک مجموعه ی مستقل در صدور گواهینامه سیستمهای مدیریت (گواهی ایزو) فعالیت مینماید. با توجه به قوانین بین المللی جهت صدور گواهی ایزو عموما شرکتهای CB تحت اعتبار مرجع اعتبار بخشی کشور خود فعالیت میکنند. این موضوع به کنترل هر چه بیشتر نهاد های صدور گواهی کمک …