دانلود متن استاندارد ایزو ۵۰۰۰۱

ترجمه فارسی متن استاندارد ISO 50001:2011 هم اکنون بر روی این تارنما (وبسایت) موجود میباشد. لازم به ذکر است متن مذکور توسط جناب آقای رسول صفرزاده مدیر عامل شرکت آزمون و تایید کاربران (Testing User & Verification) ترجمه گردیده است. این شرکت مجاز به صدور گواهینامه مذکور تحت اعتبار نهاد اعتبار بخشی CONAIPP ایتالیا میباشد. …