ایزو ۹۰۰۱

با ما جهانی شوید.

استاندارد ایزو ۹۰۰۱ برای هر سازمانی فارغ از نوع فعالیت و اندازه آن‌ها قابل اجراست. گواهی نامه ISO 9001 نشان می‌دهد که سازمان سیستم مدیریت کیفیتی منطبق بر خواست و نیاز مشتری مستقر کرده است. یک سیستم با طراحی و اجرای خوب دارای فواید ذیل است: هدفمندی سیستم مدیریت کیفیت در سال ۱۹۸۷ کمیته ی فنی ۱۷۶ سازمان بین‌المللی استاندارد (ISO/TC 176) سری استاندارد ایزو ۹۰۰۱ را به جهانیان ارائه نمود.

هدف از تدوین این استاندارد بوجود آوردن الگویی بین المللی، برای استقرار و پیاده سازی سیستمهای مدیریتی سازمان ها برای حفظ موقعیت بازار ملی و بین المللی می باشد، که لازم است باهدف ارائه خدمات با کیفیت در بازار رقابت جهانی گام بردارند. لذا برای رسیدن به این مهم، استفاده از سیستمی که در عرصه بین المللی مورد استفاده قرارگرفته است توصیه می شود.

آخرین ورژن سیستم مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵ می باشد.برای صدور گواهینامه ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵ با ما تماس بگیرید.

شرکت آزمون و تاييد كاربران مجاز به صدور گواهینامه استاندارد مذکور تحت اعتبار مرکز ملی تایید صلاحیت NACI ایران می باشد. همچنين مجاز به انجام مميزي و ارزيابي زير نظر GCL International UK  مي باشد.

این شرکت امادگی همکاری با سازمان های مختلف اعم از دولتی و خصوصی فارغ از نوع و اندازه فعالیت آنها را دارد.

Be Globally With us

دانلود بروشور ISO 9001

 

Scroll to top