EMS Logo

ایزو ۱۴۰۰۱:۲۰۱۵

با ما جهانی شوید.

ایزو ۱۴۰۰۱:۲۰۱۵

هدف این استاندارد فراهم کردن چارچوبی است که سازمان­ها از محیط زیست حفاظت کنند و نسبت به تغییرات شرایط زیست محیطی در تعادل با نیاز­های اجتماعی- اقتصادی واکنش نشان دهند . این استاندارد الزاماتی را برای  سازمانی  مشخص می کند تا بتواند دستاورد۶ ها ی مورد نظری  که برای سیستم مدیریت زیست محیطی خود تعیین می کند ، دست یابد.

یک رویکرد نظام­مند در مدیریت زیست محیطی می تواند به مدیریت رده بالا اطلاعاتی برای به وجود آوردن موفقیت در دراز مدت ارایه کند و گزینه­هایی برای کمک به توسعه پایدار را از طرق ذیل ایجاد نماید:

– حفاظت از محیط زیست از طریق پیشگیری یا کاهش پیامدهای نامطلوب زیست محیطی؛

– کاهش اثرات  نامطلوب بالقوه شرایط زیست  محیطی بر سازمان­؛

– کمک به سازمان در برآورده کردن الزامات تطابقی

– ارتقای عملکرد زیست محیطی؛

– کنترل یا تاثیر بر روش طراحی، تولید، توزیع، مصرف و دفع محصولات و خدمات سازمان با استفاده از دیدگاه چرخه حیاتکه می­تواند از انتقال ناخواسته پیامدهای زیست محیطی به مرحله دیگری از چرخه­ حیات ،  جلوگیری نماید؛

– دستیابی به منافع مالی و عملیاتی که می­تواند ناشی از  اجرای جایگزین های همسو با محیط زیست در جهت تقویت موقعیت سازمان در بازار باشد؛

– تبادل اطلاعات زیست محیطی به طرف­های ذینفع مرتبط.

این استاندارد، همانند سایر استانداردها، سعی در افزایش یا تغییر الزامات قانونی  متعلق به  یک سازمان را ندارد.

شرکت آزمون و تائید کاربران اماده ی ارائه ی خدمات ممیزی و صدور گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱ تحت اعتبار مرکز ملی تائید صلاحیت ایران NACI می باشد.

همچنین این شرکت به عنوان نماینده ی انحصاری Global Group  انگلستان آماده ی ممیزی و صدور گواهینامه تخت اعتبار  UKAS  می باشد.

اخذ ایزو با آزمون و تائید کاربران

۰۲۱۸۸۳۹۷۷۹۵-۸۸۳۹۷۴۴۶

 

Be Globally With us