گواهینامه ایزو 45001

با ما جهانی شوید.

ایزو ۴۵۰۰۱

متن زیر در مورد گواهینامه ایزو ۴۵۰۰۱ می باشد.

سازمان ها در قبال کارکنان و افراد که به نوعی بر روی فعالیت های سازمان اثر می گذارند مسولند. باتوجه به تخمین سازمان جهانی کار (ILO) در سال ۲۰۱۳ غریب به ۲٫۳ میلیون نفر در نتیجه فعالیت های کاری در جهان فوت کرده اند.

بر اساس برآورد سازمان جهانی کار بیش از ۶۶۰۰۰۰ نفر بر اساس سرطانهای ناشی از فعالیت های کاری جان خود را از دست می دهند.

سازمان جهانی استاندارد ایزو ۴۵۰۰۱ را به عنوان یک مبنای بین المللی در جهت سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای طراحی و تکوین نموده است.پیاده سازی سیتم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای یک تصمیم استراتژیک توسط سازمان برای تضمین این که پرسنل در فضای ایمن تر و با سلامتی بیشتر فعالیت مینمایند می باشد که خود سبب افزایش سود اوری سازمان در آن دوره و زمان می گردد.

سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای سبب جلوگیری از بروز آسیب ها و صدمات جانی می گردد.با استقرار این مدل سازمان ها فعالانه در جهت جلوگیری از اثرات نامطلوب ایمنی و بهداشت اقدام مینمایند.

این بسیار منطقی است افرادی که در مواجهه با ریسک های ایمنی و بهداشت فعالیت می نمایند در مورد آن آگاه باشند.این سیستم تاکید بسیار زیادی بر مشارکت کارکنان دارد.

این استاندارد در سال ۲۰۱۸ انتشار یافت. این استاندارد قابلیت یکپارچگی با ایزو ۹۰۰۱ و ایزو ۱۴۰۰۱ را دارد.

قابل توجه است که قبل از این استاندارد سازمان ها از استاندارد OHSAS 18001:2007  استفاده می نمودند. این استاندارد نیز مدلی کاربردی برای مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای بود که سازمان ها می بایست نهایتا تا ماه مارس ۲۰۲۱ نسبت به تغییر سیستم مدیریت خود به ایزو ۴۵۰۰۱ اقدام نمایند.

این طبیعی است که با توجه به مطالعات انجام شده توسط ممیزان شرکت GCL International و همچنین آموزش های انجام شده بر اساس پیشنویس استاندارد مذکور این شرکت از اولین مجموعه های گواهی کننده و آموزش دهنده سیستم استاندارد ایزو ۴۵۰۰۱ باشد.

منتظر مقالات بعدی در مورد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای باشید.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد ایزو ۴۵۰۰۱ با شرکت آزمون و تائید کاربران تماس بگیرید.

 

۰۲۱۸۸۳۹۷۷۹۵-۸۸۳۹۷۴۴۶

برای اخذ ایزو با ما تماس بگیرید.

با ما جهانی شوید.